Rekomandime - Siguria e Furnizimit në Tranzicionin e Energjisë në Kosovë

Rekomandime - Siguria e Furnizimit në Tranzicionin e Energjisë në Kosovë

Shkarko PDF
Zbatimi i Politikave dhe Kërkesave për Efiçiencë të Energjisë dhe Energji të Ripërtëritshme që dalin nga MSA-ja, ARE-ja dhe PRE-ja

Zbatimi i Politikave dhe Kërkesave për Efiçiencë të Energjisë dhe Energji të Ripërtëritshme që dalin nga MSA-ja, ARE-ja dhe PRE-ja

Shkarko PDF
Përmirësimi i Standardeve të Prokurimit Publik për të Ngritur Efiçiencën e Energjisë në Kosovë

Përmirësimi i Standardeve të Prokurimit Publik për të Ngritur Efiçiencën e Energjisë në Kosovë

Shkarko PDF
Zhvillimi i Qëndrueshëm në Politikat Zhvillimore dhe Përfshirja e Akademisë

Zhvillimi i Qëndrueshëm në Politikat Zhvillimore dhe Përfshirja e Akademisë

Shkarko PDF
Studimi Rajonal dhe Udhëzimet mbi Ndërmarrjen Sociale në Ballkanin Perëndimor

Studimi Rajonal dhe Udhëzimet mbi Ndërmarrjen Sociale në Ballkanin Perëndimor

Shkarko PDF
AKTGJYKIMIN E GJYKATËS SË APELIT TË KOSOVËS - QASJE NË DOKUMENTE ZYRTARE

AKTGJYKIMIN E GJYKATËS SË APELIT TË KOSOVËS - QASJE NË DOKUMENTE ZYRTARE

Shkarko PDF