BALKAN GREEN NETWORK (BGN)

Balkan Green Network (BGN) është një rrjet i OShC-ve nga Ballkani Perëndimor që promovon bashkëpunimin rajonal dhe ndërkufitar për një zhvillim të qëndrueshëm. BGN shërben si një mekanizëm udhëzues për unifikimin e rajonit dhe përshkruan bashkëveprimet dhe qëllimet e përbashkëta në drejtim të ekonomisë, mjedisit dhe tregut të energjisë, që çojnë drejt sinergjive të mundshme për përparimin e ardhshëm rajonal.

BALKAN GREEN NETWORK (BGN)

BALKAN GREEN IDEAS (BGI)

Balkan Green Ideas (BGI) stimulon dhe inkurajon sipërmarrësit ambiciozë në Ballkanin Perëndimor në krijimin e ideve të biznesit të gjelbër që shfrytëzojnë burimet lokale dhe rigjallërojnë zinxhirët tradicionale të zhdukur së prodhimit dhe tregjet me bazë komunitare. BGI synon të kontribuojë në mënyrë thelbësore në ndërtimin e një rajoni paqësor, konkurrues dhe të begatshëm të Ballkanit Perëndimor, duke qenë vazhdimisht në ndjekje të qëndrueshmërisë mjedisore rajonale.

www.balkangreenideas.org