Në Ballkanin Perëndimor, Jemi Duke Jetuar brenda në një Re Helmuese

Në Ballkanin Perëndimor, Jemi Duke Jetuar brenda në një Re Helmuese

Shkarko PDF
EMPOWER ENGAGE BUILD OWNERSHIP (EEBO) - RAPORTI PËRFUNDIMTAR

EMPOWER ENGAGE BUILD OWNERSHIP (EEBO) - RAPORTI PËRFUNDIMTAR

Shkarko PDF
EMPOWER ENGAGE BUILD OWNERSHIP (EEBO) - IZVEŠTAJ O ZAVRŠETKU

EMPOWER ENGAGE BUILD OWNERSHIP (EEBO) - IZVEŠTAJ O ZAVRŠETKU

Shkarko PDF
Rekomandime - Siguria e Furnizimit në Tranzicionin e Energjisë në Kosovë

Rekomandime - Siguria e Furnizimit në Tranzicionin e Energjisë në Kosovë

Shkarko PDF
Zbatimi i Politikave dhe Kërkesave për Efiçiencë të Energjisë dhe Energji të Ripërtëritshme që dalin nga MSA-ja, ARE-ja dhe PRE-ja

Zbatimi i Politikave dhe Kërkesave për Efiçiencë të Energjisë dhe Energji të Ripërtëritshme që dalin nga MSA-ja, ARE-ja dhe PRE-ja

Shkarko PDF
Përmirësimi i Standardeve të Prokurimit Publik për të Ngritur Efiçiencën e Energjisë në Kosovë

Përmirësimi i Standardeve të Prokurimit Publik për të Ngritur Efiçiencën e Energjisë në Kosovë

Shkarko PDF