SHNDËRRIMI I KONCEPTEVE INOVATIVE NË ZGJIDHJE TË FUQISHME

Për ne

Balkan Green Foundation (BGF) është një organizatë rajonale që promovon përparim gjithëpërfshirës dhe të barabartë brenda Ballkanit Perëndimor në fushën e zhvillimit të qëndrueshëm.

Së bashku me organizatat e saj partnere, BGF vendos një fokus të fortë në avokimin e zgjidhjeve që promovojnë politikat e zhvillimit, të cilat janë në përputhje me zhvillimet më të fundit në botë, sfidat globale dhe agjendat kombëtare për integrimin në BE.

Nismat rajonale ndërmerren si baza të vazhdueshme për të përcjellë më tej angazhimin e BGF ndaj qëndrueshmërisë rajonale, duke siguruar forcimin dhe avancimin e politikave jetësore që prekin sektorët kryesorë, siç janë energjia, mjedisi dhe ekonomia.

BGF është pozicionuar me sukses si një partner kryesor strategjik për institucionet, organizatat dhe komunitetet rajonale dhe globale në promovimin e zhvillimit të qëndrueshëm, shndërrimin e koncepteve inovative në zgjidhje të fuqishme dhe forcimin  e partneritetit rajonal dhe global. 

Stafi

Visar Azemi

Drejtor Ekzekutiv

Visar Azemi është drejtori ekzekutiv në Balkan Green Foundation. Visari ka një diplomë në Inxhinieri Elektrike nga Universiteti i Prishtinës, një diplomë të dytë Bachelor në Studime të Menaxhimit dhe një diplomë master në Menaxhim Financiar Ndërkombëtar nga Kolegji Universitar i Universitetit të Maryland. Në rolin e Drejtorit Ekzekutiv, detyrat dhe përgjegjësitë e tij përfshijnë angazhime strategjike me qeveritë, shoqërinë civile dhe sektorin privat për të mbështetur tranzicionin e Ballkanit Perëndimor drejt një të ardhme të qëndrueshme dhe integrim evropian. Angazhimi i tij është përqendruar në zhvillimin strategjik në Ballkanin Perëndimor me vëmendje të veçantë në zhvillimin e energjisë së ripërtëritshme, integrimin e tregut të energjisë dhe ekonominë qarkore. Visari ka mbi dhjetë vjet përvojë profesionale në sektorin jofitimprurës, me njohuri të gjera në zhvillimin e partneritetit, planifikimin strategjik, menaxhimin e projektit dhe marketingun. Ai gjithashtu është bashkëautor në shumë studime dhe ka rishikuar shumë dokumente dhe raporte mbi shtigjet e qëndrueshme të energjisë. Hobit e tij janë muzika, ngjitjet, hikingu dhe sportet në natyrë. 

Rinora Gojani

Menaxhere e Programeve dhe Operacioneve

Rinora Gojani është Menaxhere e Programeve dhe Operacioneve Balkan Green Foundation. Ajo ka një përvojë të gjerë pune në hulimtim, avokim, ngritje të kapaciteteve, angazhim të niveleve qytetare, mbledhje fondesh, dhe menaxhimin e projekteve të përqendruara në zhvillimin e qëndrueshëm, demokratizimin, politikën e Ballkanit Perëndimor dhe proceset e integrimit në BE. Rinora ka një diplomë Masteri në Politikë Evropiane, me fokus në politikën energjetike, nga Kolegji Universitar i Dublinit. Ajo ka një pasion për sportet në natyrë, në veçanti për çiklizmin, hiking, dhe ngjitje në gurë.

Doruntina Murati Gashi

Menaxhere e Financave

Doruntina Murati Gashi është Menaxhere e Financave për gati katër vite në BGF. Ajo është përgjegjëse për kontabilitetin dhe menaxhimin financiar të organizatës. Ajo gjithashtu është e përfshirë në raportime të drejtpërdrejta financiare për donatorë të shumtë dhe menaxhimin e auditimeve të jashtme. Përvojat e saj përfshijnë kontabilitetin, raportimin financiar, taksimin, pasqyrat financiare dhe ka njohuri për Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF). Doruntina ka një diplomë Bachelor në Bankë, Financa dhe Kontabilitet nga Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Ekonomisë. Gjatë kohës së lirë, ajo shijon ecjet në natyrë, gatimin dhe ka një pasion për dizajnin interior.

Antoaneta Ivanova

Projekt Menaxhere për BGI

Antoaneta Ivanova është Projekt Menaxhere e Programit Balkan Green Ideas te Balkan Green Foundation. Ajo ka përvojë të madhe 20-vjeçare në sektorin e shoqërisë civile në Ballkanin Perëndimor duke punuar për organizata të ndryshme ndërkombëtare dhe rajonale. Fokusi parësor i Antoanetës ka qenë gjithnjë në mbështetjen e të rinjve në përpjekjet e tyre arsimore dhe në karrierë, si dhe t’i ndihmojë ata që të krijojnë fillimet e tyre dhe bizneset sociale nga e para, t’i mbështes ata në rritjen e kapaciteteve të tyre, si dhe t’i këshillojë dhe motivojë ata në përmirësimin e tyre. Ajo ka një diplomë të përbashkët master për të Drejtat e Njeriut dhe Demokracinë në Universitetet e Bolonjës dhe Sarajevës, si dhe ajo është një ish-studente (Alumni) e Departamentit të Shteteve të Bashkuara në studime për media dhe komunikim në Rutgers, Universiteti Shtetëror i New Jersey, SHBA. Hobit e Antoanetës përfshijnë leximin e poezive, shkrimin e poezive dhe gjithashtu eksplorimin e fushës së astronomisë.

Besfort Kosova

Menaxher Projekti

Besfort Kosova është Menaxher Projekti në Balkan Green Foundation. Besforti ka njohuri të thella për sistemin energjetik të Kosovës dhe gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor, veçanërisht për sektorin e Energjisë së Ripërtëritshme dhe zhvillimet e tij. Edukimi i tij përfshinë diplomën master në Politika Publike - Politikë Ndërkombëtare e Zhvillimit - nga Universiteti I Dukës, Karolina e Veriut, SHBA. Ai gjithashtu ka një diplomë bachelor në Sociologji në Universitetin e Prishtinës. Besforti ka një pasion për natyrën, ecjen, kopshtarinë, leximin dhe një interes të veçantë për politikat e zhvillimit të qëndrueshëm, energjinë dhe çështjet e mjedisit.

Shpend Mustafa

Koordinator Projekti

Shpendi punon si Kordinator i Projektit në BGF. Ai ka përvojë shumë vjeçare në aktivitete dhe projekte që ndërlidhen me fuqizimin e të rinjve kundrejt tregut të punës, aftësimit të të rinjve në fushën e aktivizmit dhe mendimit kritik. Gjithashtu, ai ka punuar në projekte dhe hulumtime që ndërlidhen me qeverisje lokale. Shpendi është student i degës së Juridikut dhe hobitë e tij përfshin çiklizmin malor dhe rrugor, seriale të ndryshme dhe të lexuarit.
 

Lirika Raça

Asistente e Projektit

Lirika Raça punon në pozitën e Asistentes së Projektit në kuadër të Balkan Green Foundation. Ajo përfundoi një praktikë në Iniciativën për Zhvillimin Bujqësor të Kosovës (IADK) dhe më vonë gjithashtu në Kurt Weiss Greenhouses Inc. në New York, SHBA. Po ashtu, Lirika është përfshirë në punë vullnetare brenda dhe jashtë Kosovës, dhe ka ndjekur trajnime të shumta në fushën e mjedisit, ndryshimeve klimatike, transformimit të konflikteve, ekoturizmit, mbrojtjes së natyrës dhe qeverisjes së internetit. Lirika ka një diplomë të dyfishtë AP dhe BA në Menaxhimin e Mjedisit dhe Bujqësisë nga Kolegji Universitar i Lillabelt dhe International Business College Mitrovica. Ajo është një ambientaliste e përkushtuar dhe shijon leximin, filmin dhe sporte të lidhura me natyrën si shëtitje, ngjitje dhe çiklizëm.

AUREL MORINA

ASISTENT I PROJEKTIT

Aureli punon në pozitën e Asistentit të Projektit në kuadër të Balkan Green Foundation. Ai ka afër dy vite e gjysmë përvojë pune në fushën e auditimit dhe konsultimit. Ai ka të përfunduar Bachelorin në Administrim Biznesi nga kolegji Amerikan i Selanikut, Greqi. Gjithashtu, ai ka një diplomë MBA me specializim në ndërmarrësi nga Universiteti i Amsterdamit. Nga ana personale, Aureli është një person shoqëror që i pëlqen të luajë dhe të shikojë sporte të ndryshme, udhëtime dhe hiking.

Florida Gashi

Koordinatore Lokale

Florida Gashi eshtë e angazhuar si Koordinatore Lokale në Balkan Green Foundation. Ajo ka përvojë si hulumtuese, si dhe në menaxhim dhe koordinim të projekteve në nivel lokal që lidhen me transparencën, llogaridhënien dhe qytetarinë aktive. Florida është e diplomuar për Psikologji, në Universitetin e Prishtinës "Hasan Prishtina" dhe ka përfaqësuar universitetin si delegate në konferencën Harvard National Model United Nations. Ajo është themeluese e grupit lokal të grave aktive si dhe e klubit lokal të biciklisteve, dhe është e apasionuar pas artit dhe fotografisë. Asaj i pëlqen ngjitja, noti, ecja dhe çiklizmi.

Bordi

ASTRIT ISTREFI

Kryetari i Bordit

Astrit Istrefi është drejtori ekzekutiv i Balkan Forum, një organizatë që punon për të çuar përpara dialogun ndërkufitar dhe për të krijuar një vizion dhe agjendë të përbashkët rajonale për veprim bashkëpunues në Ballkan, bazuar në integrimin ekonomik, prosperitetin dhe paqen e qëndrueshme. Astrit ka mbi 20 vjet përvojë pune në parandalimin e konflikteve, ndërtimin e paqes dhe zhvillimin në kontekste të brishta dhe të prekura nga konfliktet, duke udhëhequr zhvillimin e strategjive dhe menaxhimin e programeve komplekse në Ballkanin Perëndimor, Azinë Qendrore, Kaukazin, Afganistanin, MB dhe SH.B.A. Ai ka punuar me Care International, Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) dhe Forum për Iniciativa Qytetare (FIQ) në Prishtinë, Kosovë; Organizata Ndërkombëtare për Migrim (IOM) në Kabul, Afganistan dhe Uashington DC, SHBA; dhe Saferworld në Londër, MB.

JULIAN POPOV

Anëtar i Bordit

Julian Popov është një anëtar i Fondacioni Evropian i Klimës, Kryetar i Institutit të Performancës së Ndërtimit në Evropë dhe ish Ministër i Mjedisit të Bullgarisë. Ai ishte këshilltari i vullnetit të mirë për politikën e energjisë dhe klimës dhe sigurinë e energjisë të Presidentit të Bullgarisë. Julian është një anëtar i Këshillit Evropian të Marrëdhënieve me Jashtë, Bordit Këshillimor të Klimës KIC dhe bordeve të disa organizatave të tjera të lidhura me energjinë dhe klimën. Ai është Zëvendëskancelar themelues dhe Anëtar aktual i Bordit të Universitetit të Ri Bullgar dhe bashkëthemelues i Shkollës së Politikës të Tunizisë. Julian u votua si një nga 40 zërat më me ndikim në politikat evropiane të energjisë (N24) dhe gjithashtu si një nga 40 zërat më me ndikim në politikat evropiane të efiçencës së energjisë (N25) nga EurActiv. Artikujt e tij mbi politikën evropiane dhe të energjisë janë botuar nga Financial Times, Project Syndicate, NS Energy Monitor, The Independent, Al Jazeera, Huffington Post, EurActive dhe të tjerë. Isshtë autor i dy librave dhe bashkëautor i librave Supergrid Evropian dhe Diplomacia e Energjisë dhe Klimës. Ai jeton në Londër me familjen e tij.

LEILA BICAKCIC

Anëtare e Bordit

Leila Bičakčić është një nga anëtarët themeluese të organizatës, e cila është modeluar nga agjencitë mediatike jofitimprurëse të SHBA. Detyrat e saj përfshijnë menaxhim financiar dhe administrativ, bashkëpunim me donatorët, planifikim, dizajnim dhe koordinim të projekteve të implementuara nga CIN dhe raportim. Një fokus i veçantë i punës së saj është në gjetjen e modeleve të organizimit të qëndrueshëm dhe modeleve të reja të biznesit në kontekstin e BiH, kalimin nga media tradicionale në modele të reja dixhitale dhe konvergjenca e përmbajtjes mediatike. Si vendase nga Sarajeva, ajo studioi fizikë dhe ekonomi themelore në Universitetin e Sarajevës.

KNUD VÖCKING

Anëtar i Bordit

Që nga viti 2002, Knud Vocking punon si një aktivist në bankat shumëpalëshe të zhvillimit për OJQ-në gjermane Urgewald. Ai është një nga profesionistët më të dalluar të OJQ-ve në Bankën Botërore dhe institucione të tjera financiare si AIIB i udhëhequr nga Kinezët. Në shumë raste, ai ka shtypur me sukses politikën për të siguruar të drejtat e njeriut dhe mbrojtjen e mjedisit në projektet e financuara nga bankat shumëpalëshe të zhvillimit. Ai është një koordinator kryesor i rrjetit Evropian të OJQ-ve që shqyrton me kujdes institucionet financiare shumëpalëshe dhe i lidhur mirë me organizatat e shoqërisë civile në të gjithë botën.

Raportet vjetore