SHNDËRRIMI I KONCEPTEVE INOVATIVE NË ZGJIDHJE TË FUQISHME

Për ne

Balkan Green Foundation (BGF) është një organizatë rajonale që promovon përparim gjithëpërfshirës dhe të barabartë brenda Ballkanit Perëndimor në fushën e zhvillimit të qëndrueshëm.

Së bashku me organizatat e saj partnere, BGF vendos një fokus të fortë në avokimin e zgjidhjeve që promovojnë politikat e zhvillimit, të cilat janë në përputhje me zhvillimet më të fundit në botë, sfidat globale dhe agjendat kombëtare për integrimin në BE.

Nismat rajonale ndërmerren si baza të vazhdueshme për të përcjellë më tej angazhimin e BGF ndaj qëndrueshmërisë rajonale, duke siguruar forcimin dhe avancimin e politikave jetësore që prekin sektorët kryesorë, siç janë energjia, mjedisi dhe ekonomia.

BGF është pozicionuar me sukses si një partner kryesor strategjik për institucionet, organizatat dhe komunitetet rajonale dhe globale në promovimin e zhvillimit të qëndrueshëm, shndërrimin e koncepteve inovative në zgjidhje të fuqishme dhe forcimin  e partneritetit rajonal dhe global. 

Stafi

Visar Azemi

Drejtor Ekzekutiv

Visar Azemi është drejtori ekzekutiv në Balkan Green Foundation. Visari ka një diplomë në Inxhinieri Elektrike nga Universiteti i Prishtinës, një diplomë të dytë Bachelor në Studime të Menaxhimit dhe një diplomë master në Menaxhim Financiar Ndërkombëtar nga Kolegji Universitar i Universitetit të Maryland. Në rolin e Drejtorit Ekzekutiv, detyrat dhe përgjegjësitë e tij përfshijnë angazhime strategjike me qeveritë, shoqërinë civile dhe sektorin privat për të mbështetur tranzicionin e Ballkanit Perëndimor drejt një të ardhme të qëndrueshme dhe integrim evropian. Angazhimi i tij është përqendruar në zhvillimin strategjik në Ballkanin Perëndimor me vëmendje të veçantë në zhvillimin e energjisë së ripërtëritshme, integrimin e tregut të energjisë dhe ekonominë qarkore. Visari ka mbi dhjetë vjet përvojë profesionale në sektorin jofitimprurës, me njohuri të gjera në zhvillimin e partneritetit, planifikimin strategjik, menaxhimin e projektit dhe marketingun. Ai gjithashtu është bashkëautor në shumë studime dhe ka rishikuar shumë dokumente dhe raporte mbi shtigjet e qëndrueshme të energjisë. Hobit e tij janë muzika, ngjitjet, hikingu dhe sportet në natyrë. 

Rinora Gojani

Menaxhere e Programeve dhe Operacioneve

Rinora Gojani është Menaxhere e Programeve dhe Operacioneve Balkan Green Foundation. Ajo ka një përvojë të gjerë pune në hulimtim, avokim, ngritje të kapaciteteve, angazhim të niveleve qytetare, mbledhje fondesh, dhe menaxhimin e projekteve të përqendruara në zhvillimin e qëndrueshëm, demokratizimin, politikën e Ballkanit Perëndimor dhe proceset e integrimit në BE. Rinora ka një diplomë Masteri në Politikë Evropiane, me fokus në politikën energjetike, nga Kolegji Universitar i Dublinit. Ajo ka një pasion për sportet në natyrë, në veçanti për çiklizmin, hiking, dhe ngjitje në gurë.

Doruntina Murati Gashi

Menaxhere e Financave

Doruntina Murati Gashi është Menaxhere e Financave për gati katër vite në BGF. Ajo është përgjegjëse për kontabilitetin dhe menaxhimin financiar të organizatës. Ajo gjithashtu është e përfshirë në raportime të drejtpërdrejta financiare për donatorë të shumtë dhe menaxhimin e auditimeve të jashtme. Përvojat e saj përfshijnë kontabilitetin, raportimin financiar, taksimin, pasqyrat financiare dhe ka njohuri për Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF). Doruntina ka një diplomë Bachelor në Bankë, Financa dhe Kontabilitet nga Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Ekonomisë. Gjatë kohës së lirë, ajo shijon ecjet në natyrë, gatimin dhe ka një pasion për dizajnin interior.

Besfort Kosova

Menaxher Projekti

Besfort Kosova është Menaxher Projekti në Balkan Green Foundation. Besforti ka njohuri të thella për sistemin energjetik të Kosovës dhe gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor, veçanërisht për sektorin e Energjisë së Ripërtëritshme dhe zhvillimet e tij. Edukimi i tij përfshinë diplomën master në Politika Publike - Politikë Ndërkombëtare e Zhvillimit - nga Universiteti I Dukës, Karolina e Veriut, SHBA. Ai gjithashtu ka një diplomë bachelor në Sociologji në Universitetin e Prishtinës. Besforti ka një pasion për natyrën, ecjen, kopshtarinë, leximin dhe një interes të veçantë për politikat e zhvillimit të qëndrueshëm, energjinë dhe çështjet e mjedisit.

Fjolla Qorri

Asistente e Hulumtimit

Fjolla Qorri është Asistente e Hulumtimit në Balkan Green Foundation. Fjolla ka të përfunduar studimet e nivelit bachelor në Politikën Publike dhe Menaxhim në RIT Kosova si dhe Gjuhën dhe Letërsinë Frënge në Universitetin e Prishtinës.

Ajo ka dy vite përvojë në sektorin publik dhe ka qenë e angazhuar si hulumtuese në fushata të ndryshme elektorale lokale dhe kombëtare që kanë avokuar për politika të gjelbra. Ka publikuar tezën e saj “Psikologjia e votimit në Kosovë”. Pasionet e Fjollës përfshijnë shkencën e sjelljes, shahun dhe gjuhët e huaja.

Lirika Raça

Koordinatore Projekti

Lirika Raça punon në pozitën Koordinatore e Projektit në kuadër të Balkan Green Foundation. Ajo përfundoi një praktikë në Iniciativën për Zhvillimin Bujqësor të Kosovës (IADK) dhe më vonë gjithashtu në Kurt Weiss Greenhouses Inc. në New York, SHBA. Po ashtu, Lirika është përfshirë në punë vullnetare brenda dhe jashtë Kosovës, dhe ka ndjekur trajnime të shumta në fushën e mjedisit, ndryshimeve klimatike, transformimit të konflikteve, ekoturizmit, mbrojtjes së natyrës dhe qeverisjes së internetit. Lirika ka një diplomë të dyfishtë AP dhe BA në Menaxhimin e Mjedisit dhe Bujqësisë nga Kolegji Universitar i Lillabelt dhe International Business College Mitrovica. Ajo është një ambientaliste e përkushtuar dhe shijon leximin, filmin dhe sporte të lidhura me natyrën si shëtitje, ngjitje dhe çiklizëm.

AUREL MORINA

Koordinator i Projektit

Aureli punon në pozitën e Koordinatorit të Projektit në kuadër të Balkan Green Foundation. Ai ka afër dy vite e gjysmë përvojë pune në fushën e auditimit dhe konsultimit. Ai ka të përfunduar Bachelorin në Administrim Biznesi nga kolegji Amerikan i Selanikut, Greqi. Gjithashtu, ai ka një diplomë MBA me specializim në ndërmarrësi nga Universiteti i Amsterdamit. Nga ana personale, Aureli është një person shoqëror që i pëlqen të luajë dhe të shikojë sporte të ndryshme, udhëtime dhe hiking.

EGZONA ARUQAJ

Asistente e Komunikimit

Egzona Aruqaj është Asistente e Komunikimit në Balkan Green Foundation. Ajo ka tri vite eksperiencë pune në fushën e Marketingut dhe Organizatave Joqeveritare, me fokus kryesisht në përmirësimin e sistemit edukativ në Kosovë. Përveç kësaj, ajo ka qenë e përfshirë në punë vullnetare dhe ka ndjekur trajnime të shumta rreth të menduarit kritik, edukimit mediatik, marketingut dixhital dhe fuqizimit të komuniteteve të margjinalizuara. Egzona mbanë një diplomë të nivelit Bachelor në fushën e Sociologjisë nga Universiteti i Prishtinës. Nga aspekti i pasionit, asaj i pëlqen të njoh njerëz të rinj, bota e luleve, kafshët, arti dhe videolojërat.

Florida Gashi

Koordinatore Lokale

Florida Gashi eshtë e angazhuar si Koordinatore Lokale në Balkan Green Foundation. Ajo ka përvojë si hulumtuese, si dhe në menaxhim dhe koordinim të projekteve në nivel lokal që lidhen me transparencën, llogaridhënien dhe qytetarinë aktive. Florida është e diplomuar për Psikologji, në Universitetin e Prishtinës "Hasan Prishtina" dhe ka përfaqësuar universitetin si delegate në konferencën Harvard National Model United Nations. Ajo është themeluese e grupit lokal të grave aktive si dhe e klubit lokal të biciklisteve, dhe është e apasionuar pas artit dhe fotografisë. Asaj i pëlqen ngjitja, noti, ecja dhe çiklizmi.

ALBAN BYTYÇI

Zyrtar i IT-së

Alban Bytyqi mbanë pozitën Zyrtar i IT-së në Balkan Green Foundation. Ai ka më shumë se 14 vite eksperiencë në fushën e Informatikës dhe Teknologjisë, specifikisht në projekte që mbulojnë zhvillimet softuerike.

Albani ka përfunduar studimet e nivelit Bachelor në fushën e Shkencave Kompjuterike në Universitetin e Prishtinës, si dhe është i certifikuar në CCNA nga Akademia Cisco Certified Network Associate. Për nga pasioni, ai pëlqen çiklimin dhe ngjitjet në natyrë.

Bordi

ASTRIT ISTREFI

Kryetari i Bordit

Astrit Istrefi është drejtori ekzekutiv i Balkan Forum, një organizatë që punon për të çuar përpara dialogun ndërkufitar dhe për të krijuar një vizion dhe agjendë të përbashkët rajonale për veprim bashkëpunues në Ballkan, bazuar në integrimin ekonomik, prosperitetin dhe paqen e qëndrueshme. Astrit ka mbi 20 vjet përvojë pune në parandalimin e konflikteve, ndërtimin e paqes dhe zhvillimin në kontekste të brishta dhe të prekura nga konfliktet, duke udhëhequr zhvillimin e strategjive dhe menaxhimin e programeve komplekse në Ballkanin Perëndimor, Azinë Qendrore, Kaukazin, Afganistanin, MB dhe SH.B.A. Ai ka punuar me Care International, Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) dhe Forum për Iniciativa Qytetare (FIQ) në Prishtinë, Kosovë; Organizata Ndërkombëtare për Migrim (IOM) në Kabul, Afganistan dhe Uashington DC, SHBA; dhe Saferworld në Londër, MB.

JULIAN POPOV

Anëtar i Bordit

Julian Popov është një anëtar i Fondacioni Evropian i Klimës, Kryetar i Institutit të Performancës së Ndërtimit në Evropë dhe ish Ministër i Mjedisit të Bullgarisë. Ai ishte këshilltari i vullnetit të mirë për politikën e energjisë dhe klimës dhe sigurinë e energjisë të Presidentit të Bullgarisë. Julian është një anëtar i Këshillit Evropian të Marrëdhënieve me Jashtë, Bordit Këshillimor të Klimës KIC dhe bordeve të disa organizatave të tjera të lidhura me energjinë dhe klimën. Ai është Zëvendëskancelar themelues dhe Anëtar aktual i Bordit të Universitetit të Ri Bullgar dhe bashkëthemelues i Shkollës së Politikës të Tunizisë. Julian u votua si një nga 40 zërat më me ndikim në politikat evropiane të energjisë (N24) dhe gjithashtu si një nga 40 zërat më me ndikim në politikat evropiane të efiçencës së energjisë (N25) nga EurActiv. Artikujt e tij mbi politikën evropiane dhe të energjisë janë botuar nga Financial Times, Project Syndicate, NS Energy Monitor, The Independent, Al Jazeera, Huffington Post, EurActive dhe të tjerë. Isshtë autor i dy librave dhe bashkëautor i librave Supergrid Evropian dhe Diplomacia e Energjisë dhe Klimës. Ai jeton në Londër me familjen e tij.

LEILA BICAKCIC

Anëtare e Bordit

Leila Bičakčić është një nga anëtarët themeluese të organizatës, e cila është modeluar nga agjencitë mediatike jofitimprurëse të SHBA. Detyrat e saj përfshijnë menaxhim financiar dhe administrativ, bashkëpunim me donatorët, planifikim, dizajnim dhe koordinim të projekteve të implementuara nga CIN dhe raportim. Një fokus i veçantë i punës së saj është në gjetjen e modeleve të organizimit të qëndrueshëm dhe modeleve të reja të biznesit në kontekstin e BiH, kalimin nga media tradicionale në modele të reja dixhitale dhe konvergjenca e përmbajtjes mediatike. Si vendase nga Sarajeva, ajo studioi fizikë dhe ekonomi themelore në Universitetin e Sarajevës.

KNUD VÖCKING

Anëtar i Bordit

Që nga viti 2002, Knud Vocking punon si një aktivist në bankat shumëpalëshe të zhvillimit për OJQ-në gjermane Urgewald. Ai është një nga profesionistët më të dalluar të OJQ-ve në Bankën Botërore dhe institucione të tjera financiare si AIIB i udhëhequr nga Kinezët. Në shumë raste, ai ka shtypur me sukses politikën për të siguruar të drejtat e njeriut dhe mbrojtjen e mjedisit në projektet e financuara nga bankat shumëpalëshe të zhvillimit. Ai është një koordinator kryesor i rrjetit Evropian të OJQ-ve që shqyrton me kujdes institucionet financiare shumëpalëshe dhe i lidhur mirë me organizatat e shoqërisë civile në të gjithë botën.