SHPREHITË E GJELBRA BRENDA ZYRES

SHPREHITË E GJELBRA BRENDA ZYRES

Shkarko PDF
USHQIMI I QËNDRUESHËM I GJELBËR

USHQIMI I QËNDRUESHËM I GJELBËR

Shkarko PDF
LUFTA KUNDËR NDOTJES SË AJRIT

LUFTA KUNDËR NDOTJES SË AJRIT

Shkarko PDF
PRAKTIKA QË TË NDIHMOJNË TË KURSESH ENERGJI DHE PARA DERISA #RRINSHPI

PRAKTIKA QË TË NDIHMOJNË TË KURSESH ENERGJI DHE PARA DERISA #RRINSHPI

Shkarko PDF
TC KOSOVA E RE - 20 MILIONË EURO VETËM PËR KËSHILLTARE

TC KOSOVA E RE - 20 MILIONË EURO VETËM PËR KËSHILLTARE

Shkarko PDF
TC KOSOVA E RE - NDIHMA SHTETERORE

TC KOSOVA E RE - NDIHMA SHTETERORE

Shkarko PDF