Forumi i Tranzicion të Drejtë bën thirrje për objektiva ambicioze për energjinë dhe klimën 2030 dhe politika gjithëpërfshirëse për të çuar përpara tranzicionin e energjisë së pastër

Forumi i Tranzicion të Drejtë bën thirrje për objektiva ambicioze për energjinë dhe klimën 2030 dhe politika gjithëpërfshirëse për të çuar përpara tranzicionin e energjisë së pastër

Me 12 korrik, mbi 150 palë të interesuara u mblodhën në Forumin e Tranzicionit të Drejtë në Sarajevë dhe virtualisht për të diskutuar mënyrat më të mira që Palët Kontraktuese të Komunitetit të Energjisë të përvetësojnë një tranzicion të drejtë energjetik duke hartuar...

Më shumë

Përparimi i politikave që prekin sektorët kryesorë, si energjia, mjedisi , dhe ekonomia.

Balkan Green Foundation (BGF) është një organizatë rajonale që promovon përparim gjithëpërfshirës dhe të barabartë brenda Ballkanit Perëndimor në fushën e zhvillimit të qëndrueshëm.

Së bashku me organizatat e saj partnere, BGF vendos një fokus të fortë në avokimin e zgjidhjeve që promovojnë politikat e zhvillimit, të cilat janë në përputhje me zhvillimet më të fundit në botë, sfidat globale dhe agjendat kombëtare për integrimin në BE.

Nismat rajonale ndërmerren si baza të vazhdueshme për të përcjellë më tej angazhimin e BGF ndaj qëndrueshmërisë rajonale, duke siguruar forcimin dhe avancimin e politikave jetësore që prekin sektorët kryesorë, siç janë energjia, mjedisi dhe ekonomia.

BGF është pozicionuar me sukses si një partner kryesor strategjik për institucionet, organizatat dhe komunitetet rajonale dhe globale në promovimin e zhvillimit të qëndrueshëm, shndërrimin e koncepteve inovative në zgjidhje të fuqishme dhe forcimin  e partneritetit rajonal dhe global.