ZHVILLIMI I QËNDRUESHËM NË KOSOVË - RAPORTI I VLERËSIMIT THEMELOR

ZHVILLIMI I QËNDRUESHËM NË KOSOVË - RAPORTI I VLERËSIMIT THEMELOR

Shkarko PDF
SHKRIRJA NË TË RIPËRTËRITSHME - DREJT NJË TË ARDHME TË PROSPERUAR DHE TË QËNDRUESHME TË ENERGJISË NË KOSOVË: SFIDAT DHE ZGJIDHJET E MUNDSHME

SHKRIRJA NË TË RIPËRTËRITSHME - DREJT NJË TË ARDHME TË PROSPERUAR DHE TË QËNDRUESHME TË ENERGJISË NË KOSOVË: SFIDAT DHE ZGJIDHJET E MUNDSHME

Shkarko PDF
SFIDAT DHE MUNDËSITË NË KOSOVË DHE RAJON

SFIDAT DHE MUNDËSITË NË KOSOVË DHE RAJON

Shkarko PDF
ZHVILLIM I QËNDRUESHËM NË KOSOVË - PERSPEKTIVA LOKALE

ZHVILLIM I QËNDRUESHËM NË KOSOVË - PERSPEKTIVA LOKALE

Shkarko PDF
VLERËSIMI I ZGJEDHJEVE TË FURNIZIMIT TË ENERGJISË PËR KOSOVËN

VLERËSIMI I ZGJEDHJEVE TË FURNIZIMIT TË ENERGJISË PËR KOSOVËN

Shkarko PDF
13 MASAT E MENJËHERSHME QË QEVERIA DUHET TË NDËRMARRË PËR TË ADRESUAR NDOTJEN E AJRIT

13 MASAT E MENJËHERSHME QË QEVERIA DUHET TË NDËRMARRË PËR TË ADRESUAR NDOTJEN E AJRIT

Shkarko PDF