Thirrje për Aplikim: Zyrtar/e i/e Marrëdhënieve me Publikun

Balkan Green Foundation fton kandidatët potencial për të aplikuar për pozitën e Zyrtarit/es për Marrëdhënie me Publikun. Kandidatët potencial duhet të jenë të gatshëm për të filluar punën më 15 tetor 2021. Afati i fundit për të aplikuar është 3 tetor 2021.

info@balkangreenfoundation.org