Fuqizimi i ndryshimit: BGF në kuadër të projektit RISE përkrahë 8 ide për sipërmarrje sociale

20 November 2023

Mirë se vini në botën e projektit RISE, ku 156 sipërmarrës të rinj, të grupuar në 51 ekipe, do të nisin udhëtimin e 4-të të RISE në Ballkanin Perëndimor. Falë bashkëfinancimit nga l'Agence Francaise de Developpement, Bashkimi Evropian, Zyra Rajonale e Bashkëpunimit Rinor (RYCO) dhe Zyra Rinore Franko-Gjermane (FGYO), këta individë do të formësojnë konceptet e tyre të sipërmarrjes sociale, duke nxitur ndryshime pozitive në bashkësitë e tyre lokale.

1. Bubble: Krijimi i Hapësirave të Sigurta për Komunitetin LGBTIQ+ në Kosovë

Duke adresuar nevojën për hapësira të sigurta, Bubble synon të bashkojë dhe fuqizojë komunitetin LGBTIQ+ në Kosovë. Duke ofruar vende pune, hapësirë skenike dhe një strehë të sigurt, Bubble kërkon të thyejë barrierat dhe të inkurajojë pjesëmarrjen aktive në lëvizjen për ndryshime pozitive.

2. Camp Fest Kosova: Art dhe Kulturë për një Komunitet më të Shëndetshëm dhe të Unifikuar

Duke përdorur artin, letërsinë dhe teatrin, Camp Fest Kosova përpiqet të ndërtojë një komunitet më të shëndetshëm, më të fortë duke kapërcyer kufijtë etnikë. Ideja aspiron të jetë një platformë ku të rinjtë mund të shprehin shqetësimet e komunitetit të tyre, duke nxitur ndërgjegjësimin dhe mirëkuptimin.

3. Cultural Hub: Nxitja e Angazhimit të Komunitetit Artistik në Malishevë

Cultural Hub synon të transformojë Malishevën, një qytet i pazhvilluar kulturalisht në Kosovë, në një hapësirë ku komuniteti artistik mund të lulëzojë. Duke promovuar artin dhe kulturën, kjo nismë synon të angazhojë dhe edukojë komunitetin për rëndësinë e shprehjes artistike.

4. Eco Farm: Bujqësia Organike Lokale për një të Ardhme të Qëndrueshme

Në përgjigje të kulturës në rritje të ushqimit të shpejtë dhe tokave të papunuara, Eco Farm synon të promovojë produktet organike lokale duke lidhur konsumatorët me fermerët vendas. Kjo nismë synon të sigurojë prosperitetin e fermerëve, të kultivojë më shumë tokë dhe t'u sigurojë klientëve produkte organike të cilësisë së lartë.

5. Hhayatelier: Ndriçimi i Mjedisit Nëpërmjet Ndriçimit të Recikluar

Hhayatelier trajton çështjet mjedisore duke transformuar materialet e mbeturinave në opsione ndriçimi miqësore me mjedisin. Duke ofruar alternativa të qëndrueshme, kjo nismë kontribuon në reduktimin e mbetjeve, promovimin e ndërgjegjësimit mjedisor dhe mbështetjen e interesit të komunitetit për qëndrueshmërinë. 

6. Parku i Paqes: Një strehë e qetë për gjithëpërfshirje në Mitrovicën e Veriut

Parku i Paqes parasheh një park unik në Mitrovicën e Veriut, duke ofruar hapësira për individët me aftësi të kufizuara. Duke krijuar një mjedis paqësor dhe duke përfshirë grupet e margjinalizuara, kjo nismë synon të kontribuojë për një shoqëri më të fortë dhe më gjithëpërfshirëse.

7. Konsulencë paramartesore: Nxitja e marrëdhënieve më të shëndetshme në Kosovë

Duke e njohur rëndësinë e konsultimeve para martesës, kjo iniciativë avokon për themelimin e qendrave të këshillimit në Kosovë. Kjo synon të trajtojë çështjet delikate që lidhen me marrëdhëniet, prejardhjen familjare dhe ndarjen, duke kontribuar në mirëqenien mendore të individëve dhe fëmijëve.

8. Ekipi YOLO: Kultivimi i pozitivitetit për një të ardhme më të ndritshme

Ekipi YOLO është në një mision për të krijuar një hapësirë ku të rinjtë mund të ndajnë mendime dhe ide pozitive, duke nxitur një shoqëri më të lumtur dhe më pozitive. Duke rritur ndërgjegjësimin për rëndësinë e pozitivitetit, kjo nismë synon të kontribuojë për një të ardhme më pozitive.
Ndërsa procesi i përzgjedhjes ka përfunduar, projekti RISE kalon në fazën e ideimit. Inkubatorët lokalë do t'i udhëheqin këta sipërmarrës të rinj përmes sesioneve trajnuese, punëtorive dhe sesioneve mentoruese, duke i transformuar idetë e tyre në modele të qëndrueshme të ndërmarrjeve sociale.

“Të fillosh një fillim të ri si sipërmarrës social është një përpjekje shpërblyese dhe fisnike. Kjo kërkon fleksibilitet, përkushtim dhe një angazhim të thellë në përpjekjen për të bërë një ndikim pozitiv në shoqëri. Udhëtimi RISE do t'u japë të rinjve mundësinë për të bërë një ndryshim pozitiv brenda shoqërive të tyre përmes angazhimit, inovacionit dhe ndjekjes së ndikimit social. Ky udhëtim do t'u mundësojë atyre të mësojnë dhe të përshtaten ndërsa punojnë drejt një të ardhmeje më të mirë për komunitetin e tyre dhe gjithashtu shoqërinë në tërësi.” – Andina Vllahiu, Koordinatore e Projektit në Balkan Green Foundation.

Për më shume informata për programin RISE, vizito linkun këtu