Forumi Rajonal i OJQ-ve mbi Agjendën e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor

31 March 2023

Më 30 mars, Beogradi ishte vendi i një mbledhjeje të rëndësishme, pasi Balkan Green Foundation (BGF) mori pjesë në ‘Forumin Rajonal të OJQ-ve mbi Agjendën e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor’. Forumi u organizua nga Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal (RCC) në bashkëpunim me EU4GREEN dhe mblodhi së bashku përfaqësues të ndryshëm nga organizatat e shoqërisë civile, komuniteti i donatorëve, organizatat ndërkombëtare dhe zyrtarë të qeverisë rajonale.

Forumi ofroi një platformë për diskutimin e çështjeve urgjente mjedisore, me synimin për të rritur rolin e shoqërisë civile dhe për të mbështetur angazhimin në zbatimin e Planit të Veprimit të Agjendës së Gjelbër në të gjithë Ballkanin Perëndimor.

Koordinatori i Projektit në BGF, Trim Doli, mori pjesë në sesionin e parë, ku u diskutua progresi në zbatimin e “Udhërrëfyesve për Dekarbonizimin dhe Ndotjes”. Z. Doli ndau njohuritë e tij mbi sfidat dhe mundësitë me të cilat përballet Kosova dhe rajoni i Ballkanit Perëndimor, duke theksuar rëndësinë e ndërtimit të kapaciteteve më të forta institucionale për të çuar përpara agjendën e gjelbër.

Si përfundim, "Forumi Rajonal i OJQ-ve mbi Agjendën e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor" ishte një platformë e rëndësishme për nxitjen e bashkëpunimit dhe nxitjen e progresit drejt një të ardhmeje më të qëndrueshme. Nëpërmjet dialogut dhe bashkëpunimit të vazhdueshëm, palët e interesuara mund të punojnë së bashku për të arritur një Ballkan Perëndimor më të gjelbër, më elastik dhe më të begatë.