Balkan Green Foundation pjesë e Forumit Rajonal të Lidershipit Rinor (RYLF)

02 nëntor 2020

Koordinatorja e Projekteve në Balkan Green Foundation, Znj. Kaltrina Salihu, ka marrë pjesë në Forumin e pestë Rajonal të Lidershipit Rinor (RYLF) të mbajtur në Novi Sad, Serbi nga 30 tetor deri në 2 nëntor 2020.

Forumi Rajonal i Lidershipit Rinor është një konferencë vjetore, e cila bashkon udhëheqës të rinj nga vendet e Ballkanit Perëndimor në mënyrë që të përfshihen në diskutime dhe të zhvillojnë zgjidhje bazuar në njohuritë e mëparshme dhe pjesëmarrjen aktive shoqërore.

Këtë vit forumi u përqendrua në ekonomi, duke theksuar Tregun e Përbashkët Rajonal (CRM) që do të miratohet në Samitin e Sofjes në 10 nëntor 2020.

Duke qenë pjesë e programeve dhe projekteve rajonale të Balkan Green Foundation, dhe duke parë nevojën dhe interesin e të rinjve nga Kosova për bashkëpunim rajonal, Znj. Salihu theksoi nevojën për një qasje të integruar në zbatimin e Planit të Përbashkët të Veprimit të Tregut Rajonal, duke përfshirë mekanizmat ekzistues të vendosur në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, të tilla si OShC-të, komuniteti i biznesit dhe institucionet përmes procesit për të siguruar forcimin e strukturave ekzistuese dhe për të shmangur mbivendosjen dhe përsëritjen e nismave aktuale.