BGF një nga organizatorët kryesorë të Javës së Zhvillimit të Qëndrueshëm të Kosovës 2020

27 gusht 2020

Sot shënohet lansimi i edicionit të tretë të Zhvillimit të Qëndrueshëm të Kosovës, ku Balkan Green Foundation ishte pjesë e ekipit organizator. Java e Zhvillimit të Qëndrueshëm të Kosovës (KSDW) u organizua për herë të parë në vitin 2018, frymëzuar nga Java Evropiane e Zhvillimit të Qëndrueshëm - nisma e gjerë evropiane e mbështetur nga Rrjeti Evropian i Zhvillimit të Qëndrueshëm. KSDW synon të avancojë debatin publik dhe axhendën mbi rëndësinë e mjedisit për mirëqenien e përgjithshme të shoqërisë së Kosovës, shëndetin, produktivitetin dhe performancën ekonomike.

Këtë vit ndryshe nga më parë, KSDW kthehet në një format të ri: një platformë virtuale KSDW ku mund të merrni informacion, të lexoni publikime, të bashkoheni në diskutime, të merrni pjesë në diskutime në panel, dhe shumë më tepër.

Ngjarja e lançimit u përqëndrua në rimëkëmbjen e gjelbër ekonomike nga pandemia COVID-19. Përfaqësuesit nga partnerët organizues ishin pjese e eventit ku u shenua lansimi, theksuan rëndësinë e zhvillimit të qëndrueshëm dhe nxitjen e përpjekjeve përpara, veçanërisht në vazhdën e COVID-19 për një rimëkëmbje të gjelbër ekonomike, një përpjekje e cila është mishëruar në të gjitha përpjekjet e KSDW këtë vit.

Java e Zhvillimit të Qëndrueshëm i Kosovës gjithashtu mbajti Diskutimin për Panelin e Marrëveshjeve të Gjelbra të moderuar nga Menaxheri i Programit i BGF, Rinora Gojani. Diskutimi në panel përfshinte përfaqësues nga Ministria e Ekonomisë dhe Mjedisit, Instituti për Politikë Zhvillimi (INDEP), Eksperti i Energjisë, Zyra e BE-së në Kosovë, Trupi Rregullator i Komunitetit të Energjisë (ECRB) dhe UNDP. Theksi u bë në rëndësinë e zhvillimeve të Kosovës përafruar parimet dhe vizionin e Marrëveshjes së Gjelbër të BE-së për një rimëkëmbje të qëndrueshme dhe të drejtë në të mirë të të gjithë qytetarëve.

Që nga botimi i parë dhe në vazhdim, KSDW u organizua në bashkëpunim të ngushtë midis Ministrisë së Mjedisit dhe Zhvillimit Ekonomik, Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë / Përfaqësuesit Special të BE-së, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH në emër të Qeverisë gjermane, Institutit për Politikë Zhvillimi (INDEP) dhe Balkan Green Foundation (BGF).

Për te qene te informuar me aktivitetet e ardhshme, ndiqni faqen zyrtare të facebook të KSDW-se.