BALKAN GREEN IDEAS (BGI)

22 July 2020

Balkan Green Ideas (BGI) stimulon dhe inkurajon sipërmarrësit ambiciozë në Ballkanin Perëndimor në krijimin e ideve të biznesit të gjelbër që shfrytëzojnë burimet lokale dhe rigjallërojnë zinxhirët tradicionale të zhdukur së prodhimit dhe tregjet me bazë komunitare. BGI synon të kontribuojë në mënyrë thelbësore në ndërtimin e një rajoni paqësor, konkurrues dhe të begatshëm të Ballkanit Perëndimor, duke qenë vazhdimisht në ndjekje të qëndrueshmërisë mjedisore rajonale.

Për më shumë informata rreth BGI vizitoni: www.balkangreenideas.org