Paneli i "Punëve të Gjelbërta në Epokën e Digjitalizimit" moderuar nga BGF

30 May 2023

Edicioni i 6-të i Javës së Zhvillimit të Qëndrueshëm të Kosovës (KSDW) filloi më 24 maj, duke promovuar zhvillimin e qëndrueshëm dhe rritjen ekonomike të gjelbër. Gjatë aktivitetit, një panel diskutimi u fokusua në marrëdhënien në mes digjitalizimit dhe qëndrueshmërisë mjedisore, veçanërisht 'Punë e gjelbër në epokën e digjitalizimit'.

Moderuar nga Fjolla Qorri, hulumtuese në BGF, paneli përbëhej nga pjesëmarrës duke përfshirë:

Mentor Arifaj - Zëvendësministër i Industrisë dhe Tregtisë;
Donjeta Sahatçiu - Nënkryetare e Komunës së Prishtinës;
Vlora Tuzi Nushi - Shefe e Zyrës në UN Women Kosova;
Tsvetelina Kuzmanova - Këshilltare e Lartë për Politika për Financa të Qëndrueshme në E3G;
Enisa Serhati - Menaxhere e portofolit për Rritjen Gjithëpërfshirëse dhe Rezistencën Klimatike, UNDP Kosovë.

Diskutimi eksploroi ndikimin e politikave të promovimit të punës së gjelbër dhe digjitalizimit në ekonomi dhe barazi sociale. Paneli theksoi rëndësinë e politikave gjithëpërfshirëse për një tranzicion në një ekonomi qarkore, duke përfshirë grupe të ndryshme, duke gratë dhe individët e moshuar. Digjitalizimi u theksua si një mjet për të thjeshtuar detyrat dhe për t'u mundësuar profesionistëve të përqëndrohen në punën krijuese.

Politikëbërja strategjike dhe financimi u cek për të siguruar një tranzicion në kohë dhe për të shmangur ngecjen prapa kombeve të tjera. Ndërtimi i kapaciteteve dhe edukimi për dixhitalizim u theksuan gjithashtu për të trajtuar shqetësimin e punëtorëve dhe për të kapur mundësi të reja punësimi.