Drejt një të ardhmeje të qëndrueshme: Punëtori fillestare për 'Tranformimi i Energjisë dhe Dekarbonizimin në Ballkanin Perëndimor'

18 March 2023

Projekti 'Transformimi i Energjisë dhe Dekarbonizimi në Ballkanin Perëndimor' është një nismë domethënëse që synon të përshpejtojë tranzicionin e energjisë dhe procesin e dekarbonizimit në Kosovë, Maqedoninë e Veriut dhe Serbi.

Në thelbin e tij, projekti synon të nxisë zhvillimin e rrjeteve të fuqishme të shoqërisë civile që mund të punojnë së bashku për të zbatuar reformat kombëtare dhe rajonale në rajon. Projekti është krijuar për të dhënë shtysë politike dhe për të mbështetur zhvillimin e mëtejshëm të politikave kombëtare dhe rajonale të energjisë dhe klimës.

Për të arritur qëllimet e tij ambicioze, projekti mblodhi së bashku partnerët e tij përkatës në një ‘Punëtori fillestare’ që u mbajt nga 15 - 17 mars në Prishtinë. Aktiviteti ofroi një mundësi unike për partnerët që të angazhohen në një bashkëpunim kuptimplotë, të ndajnë njohuri dhe ide dhe të zhvillojnë një qasje kohezive drejt arritjes së qëllimeve të tyre duke iu përmbajtur afatit kohor të projektit.

Duke ecur përpara, partnerët e projektit do të vazhdojnë të punojnë së bashku ngushtë në vitet e ardhshme për të arritur vizionin e tyre të përbashkët për një të ardhme më të qëndrueshme për rajonin e Ballkanit Perëndimor.

“Transformimi i Energjisë dhe Dekarbonizimi në Ballkanin Perëndimor” është një projekt rajonal i financuar nga Ministria Federale për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (BMZ) dhe zbatuar nga Balkan Green Foundation në bashkëpunim me Germanwatch,  Open School Belegrade dhe Eko-Svest.