BGF mbështeti projektin e instalimit të paneleve solare në shkollën 'Emin Duraku'

13 korrik 2021

Prizren, Kosova - Balkan Green Foundation, përmes projektit të mbështetur nga UNMIK "Përmirësimi i mjedisit tonë, Ndryshimi i së ardhmes sonë", ka angazhuar nxënës të shkollave fillore nga katër shkolla të ndryshme në komunën e Prizrenit në aktivitete që synojnë të forcojnë rolin e brezave të rinj në mbrojtjen e mjedisit duke rritur ndërgjegjësimin dhe njohuritë mbi çështjet mjedisore dhe ndryshimet klimatike.

Si pjesë e projektit, studentët punuan në ekipe të shkollave përkatëse për të dalë me ide dhe zgjidhje të ndryshme për t'i bërë shkollat ​​dhe klasat e tyre më të qëndrueshme. Skuadra fituese me idenë më të mirë të projektit do të shpërblehej me një grant të vogël për të realizuar projektin në shkollën e tyre.

Pas muajsh pune në ekipe, secili ekip prezantoi idetë e tyre dhe u zgjodh shkolla fituese. Shkolla ‘Emin Duraku’ fitoi çmimin për idenë më të mirë të projektit që përfshinte instalimin e paneleve solare në shkollën e tyre për të integruar burime të pastra dhe të qëndrueshme të energjisë dhe për të zvogëluar emetimet e gazeve serrë të shkollës, duke e bërë shkollën e tyre më miqësore për mjedisin. Shkolla zbatoi projektin e saj me grantin e marrë dhe instaloi panele diellore me një kapacitet prej 1 kW.

Gjatë kohëzgjatjes së projektit, studentët gjithashtu morën pjesë në tre punëtori të ndryshme mbi qëndrueshmërinë, ndryshimin e klimës dhe mbrojtjen e mjedisit, ku fëmijët u ndriçuan për konceptet e reja mjedisore dhe aktivitetet praktike se si ata mund të ndihmojnë në ruajtjen e mjedisit.

Të gjitha aktivitet e mbajtura në kuadër të projektit u strukturuan për të qenë shumë interaktive dhe për të siguruar një mjedis ku studentët mund të reflektojnë mbi çështjet mjedisore si dhe të shprehin shqetësimet e tyre për çështje të zhvillimit të qëndrueshëm, ndaj të cilave ata janë të ekspozuar çdo ditë.

Këto aktivitete pasqyrojnë idenë thelbësore të projektit, e cila është nxitja e njohurive teorike, por edhe e përvojave praktike, ndërsa inkurajojnë pajtimin, integrimin dhe bashkëpunimin midis komuniteteve të ndryshme.

22 nxënës të klasës së gjashtë tani janë çertifikuar si mini-ekspertë të mjedisit dhe BGF shpreson se ata do të ndajnë njohuritë dhe përvojën e tyre me kolegët e tyre dhe do të rrisin ndërgjegjësimin për ndryshimin e klimës dhe qëndrueshmërinë, tani dhe në të ardhmen.