FORUMI I PARË I KOMUNITETIT TË ENERGJISË MBI TRANZICIONIN E DREJTË

30 qershor 2021

Vjenë, Austri - Forumi i parë mbi tranzicionin e drejtë energjetik u mbajt sot organizuar nga Komuniteti i Energjisë në bashkëpunim me Balkan Green Foundation.  Forumi mblodhi Ministra dhe zëvendës Ministra përgjegjës për energjinë, mjedisin dhe klimën e Palëve Kontraktuese të Komunitetit të Energjisë, zyrtarë të nivelit të lartë si dhe përfaqësues të akademisë, shoqërisë civile, organizatave ndërkombëtare, sindikatave, të rinjëve dhe organizatave joqeveritare për të diskutuar mënyrat më të mira për Komunitetin e Energjisë për të përqafuar dhe formuar një tranzicion të drejtë energjetik.

Gjatë fjalimit kryesor në emër të Presidencës së Komunitetit të Energjisë në Zyrë, Zëvendës Kryeministrit dhe Ministrit të Minierave dhe Energjisë së Serbisë, H.E. Zorana Mihajlović, tha: “Në vitet e ardhshme do të shohim ndryshime të mëdha në sektorin e energjisë dhe minierave. Asgjë nuk do dhe nuk mund të jetë kurrë e njëjtë. Parimet udhëzuese janë siguria e energjisë dhe dekarbonizimi, furnizimi i qëndrueshëm i energjisë dhe rritja e pjesës së energjisë së gjelbër dhe efiçencës së energjisë. Vizioni i gjelbër që ne kërkojmë të arrijmë është gjithashtu neutraliteti i klimës, rritja e shëndetit mjedisor dhe standardet e larta të jetesës. Ne duhet të qëndrojmë së bashku në këtë proces.

Pjesëmarrësit e forumit ranë dakord që dekarbonizimi duhet të jetë shoqërisht i drejtë, gjithëpërfshirës, ​​në përputhje me interesat e punëtorëve, grave, të rinjve, qytetarëve dhe komuniteteve lokale, në mënyrë që të mos përsëriten pabarazitë. Duhet të bazohet në një komunikim të qartë dhe të sinqertë, objektiva të besueshëm dhe të përcaktohet mbi përparësitë e nevojave dhe shqetësimeve të akterëve lokal duke përfshirë komunitetet në vendimmarrje.

Gjatë panelit të nivelit të lartë, folësit nënvizuan se nuk ka të ardhme për qymyrin dhe kjo duhet të pranohet. Në të njëjtën kohë, askush nuk mund të lejojë komunitete të lëra pas: është thelbësore të angazhohen të gjithë, të ndërtosh besim dhe të jesh transparent gjatë gjithë procesit të tranzicionit.

Forumi nënvizoi se është e rëndësishme të pranohet që gjeneratat e reja do të preken drejtpërdrejt nga tranzicioni i energjisë (ose mungesa e tij), prandaj nevojat, pikëpamjet, potenciali inovativ dhe thirrja e tyre për veprim klimatik janë një pjesë e rëndësishme e dialogut.

Forumi pranoi se varfëria e energjisë është një problem serioz brenda Palëve Kontraktuese të Komunitetit të Energjisë dhe duhet të vendoset në krye të përpjekjeve të tranzicionit, duke siguruar që hyrja në shërbimet e energjisë së pastër për shtresat e shoqërisë më pak të mbrojtura dhe të varfërit të garantohet me çmime të përballueshme. Studimi i ardhshëm i Komunitetit të Energjisë për adresimin e varfërisë energjetike brenda Palëve Kontraktuese do të sigurojë udhëzime se si të matni nivelin e varfërisë energjetike dhe të hartoni politika adekuate për zvogëlimin e saj.