THIRRJE RAJONALE PER HULUMTUES

10 mars 2021

Balkan Green Foundation dhe partneri implementues, Germanwatch, po kërkojnë gjashtë ekipe hulumtuesish të kualifikuar (të përbërë nga dy individë) ose organizata nga Ballkani Perëndimor 6 vende (gjegjësisht: Shqipëria, Bosne dhe Hercegovinë, Kosovë, Maqedonië e Veriut, Mali i Zi dhe Serbi)

Ekipet e hulumtuesve / organizatave nga secili vend do të përfshihen drejtpërdrejt në zhvillimin e një dokument diskutimi për Infrastrukturën e Gazit në vendet e tyre. Kjo detyrë është e vlefshme në kuadrin e projektit "Partneriteti me shumë aktorë", financuar nga Ministria Federale Gjermane për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim dhe mbështetur nga Engagement Global.

Objektivi i përgjithshëm i dokumentit të diskutimit është të kontribuojë në një kuptim më të mirë midis publikut të gjerë dhe nëpunësve publikë për përfitimet dhe / ose disavantazhet / pengesat e sjella nga zhvillimi i infrastrukturës së gazit dhe integrimi i gazit në përzierjen e energjisë në Ballkanin Perëndimor 6.

Objektivat specifike janë: kuptimi i situatës aktuale, përfshirë infrastrukturën dhe kornizën legjislative të secilit vend; identifikimin e palëve kryesore të interesit të rëndësishme në zhvillimin e gazit dhe pozicionin e tyre në lidhje me çështjen; analizimi i implikimeve gjeopolitike të gazit në secilin vend; hetimi i zhvillimit të infrastrukturës së gazit karshi dekarbonizimit; identifikimin e implikimeve mjedisore të sjelljes ose zhvillimit të gazit (tregut).

Kohëzgjatja e detyrës do të jetë 1 muaj.

Organizatat e interesuara duhet të dërgojnë një Letër Motivimi së bashku me CV-të aktuale të dy individëve / studiuesve (në organizatë) të destinuara për të kryer studimin, në adresën e postës elektronike në vijim: info@balkangreenfoundation.org.

Afati i aplikimit do të jetë 20 Mars 2021, 23:59.

Më shumë informacione mund të gjenden në ToR.