Shënimi i fillimit të Balkan Green Ideas 2021

19 shkurt 2021

Balkan Green Foundation mbajti takimin e që shënon fillimin e edicionit 2021 të Balkan Green Ideas, duke mbledhur partnerët rajonalë që bashkëpunojnë me BGF në zbatimin e programit në Ballkanin Perëndimor dhe Greqi.

Edhe këtë vit, përmes këtij programi, BGF do të synojë të promovojë parimet dhe vlerat e politikave të qëndrueshme dhe të gjelbra në çështjet që lidhen me zhvillimin ekonomik, shoqëror dhe politik të shoqërive të BB, dhe të lidhë aktivistët e gjelbër dhe organizatat e shoqërisë civile me iniciativa të gjelbra të qëndrueshme në BB dhe Greqi.

Si në vitet e mëparshme, përmes BGI, shumë të rinj do të kenë mundësinë të realizojnë idetë e tyre të gjelbërta të biznesit dhe të përgatiten për të identifikuar potencialet brenda komuniteteve të tyre për krijimin e iniciativave dhe bizneseve të gjelbra dhe të qëndrueshme.

Balkan Green Ideas mbështetet nga Rockefeller Brothers Fund dhe Programi Erasmus + i Bashkimit Evropian.