Shënimi i fillimit të Akademisë së parë Ballkanike të Gjelbër

16 tetor 2020

Balkan Green Foundation njofton event për të shënuar fillimin e Akademisë së parë Ballkanike të Gjelbër të planifikuar të ndodhë në 26 tetor 2020.

Balkan Green Foundation në bashkëpunim me 7 Fondacione Kombëtare (ARNO, Fond za aktivno gradjanstvo, Fondacija Mozaik, Green Ideas Greece, Lens, Trag Fondacija, Lens, Partners Albania for Change and Development) dhe mbështetje nga Balkan Trust for Democracy po nis një program unik edukativ e cila është krijuar për aktivistët e gjelbër, praktikuesit dhe sipërmarrësit e ardhshëm të gjelbër nga Shqipëria, Bosna dhe Hercegovina, Greqia, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia.

Modulet e Akademisë do të mbulojnë tre shtylla kryesore: politikë-ekonomi-shoqëri dhe do të shtjellojnë çështje aktuale në Ballkanin Perëndimor dhe Greqi brenda kornizës së vlerave dhe ideve të zhvillimit të qëndrueshëm.

Akademia përfshin disa faza:

  • Moduli i Trajnimit Online: 26 Tetor - 6 Nëntor 2020 me ekspertë, trajnerë dhe sipërmarrës të siguruar nga Heartbeats Innovation & Communication.
  • Sesione mentorimi, nëntor 2020 - shkurt 2021
  • Orët e përgatitjes për Balkan Green Ideas National Competitions 2021, Shkurt-Prill 2021

Sesioni i hapjes mbi Akademinë do të organizohet nëpërmjet internetit më 26 Tetor, nga 14:00 deri në 17:00.