Konkurs pune: Drejtor/eshë Ekzekutiv/e

Balkan Green Foundation (BGF) po kërkon një profesionist të aftë, energjik dhe të përkushtuar për të udhëhequr ekipin dhe organizatën. Drejtori/esha Ekzekutiv/e (DE) shërben si drejtues/e i/e BGF-it dhe është përfaqësuesi i saj kryesor publik. Një kandidat i suksesshëm do të jetë në gjendje të punojë pa probleme në të gjithë aspektet strategjike, operacionale dhe administrative të rolit të DE-së me një fokus kryesor në zhvillimin organizativ, marrëdhëniet me publikun, mbledhjen e fondeve dhe udhëheqjen dhe menaxhimin e një ekipi me performancë të lartë që do të arrijë qëllimet strategjike dhe organizative.

Për të lexuar përshkrimin e plotë të përgjegjësive të Drejtorit/eshës Ekzekutiv/e, ju lutemi klikoni këtu.

Për të aplikuar, ju lutemi dërgoni CV-në tuaj (maksimum 2 faqe) dhe letrën e motivimit (maksimum 1 faqe) në anglisht duke theksuar motivimin tuaj duke shënuar në "subject": Aplikimi për pozicionin Drejtorit/eshë Ekzekutiv/e në: recruitment@balkangreenfoundation.org.  Afati i fundit për aplikim është deri me 25 nëntor 2022.

Balkan Green Foundation ofron mundësi të barabarta për të gjithë të interesuarit dhe rezervon të drejtën të ftojë vetëm një numër të kufizuar aplikantësh për intervistë të drejtpërdrejtë për pozicionin.