Përmbaju ose Mbyll

Përmbaju ose Mbyll

Shkarko PDF
Ndërtimi i kapaciteteve transformuese për një ekonomi miqësore me klimën në komunitetet e rajoneve rurale të Ballkanit Perëndimor dhe Maqedonisë Perëndimore

Ndërtimi i kapaciteteve transformuese për një ekonomi miqësore me klimën në komunitetet e rajoneve rurale të Ballkanit Perëndimor dhe Maqedonisë Perëndimore

Shkarko PDF
Forumi i Shoqërisë Civile dhe Think Tank 2022

Forumi i Shoqërisë Civile dhe Think Tank 2022

Shkarko PDF
Plani i Angazhimit të Palëve të Interesuara

Plani i Angazhimit të Palëve të Interesuara

Shkarko PDF
Plani  i Angazhimit Mjedisor dhe Social

Plani i Angazhimit Mjedisor dhe Social

Shkarko PDF
Kriza Energjetike në Ballkanin Perëndimor: Masat e ndërmarra në kohën e rritjes së çmimeve të energjisë

Kriza Energjetike në Ballkanin Perëndimor: Masat e ndërmarra në kohën e rritjes së çmimeve të energjisë

Shkarko PDF