Udhërrëfyesi i Ekosistemit të Ndërmarrësisë së Gjelbër në Ballkanin Perëndimor

Udhërrëfyesi i Ekosistemit të Ndërmarrësisë së Gjelbër në Ballkanin Perëndimor

Shkarko PDF
Vendosja në Tryezë e të gjitha Kartave në Lidhje me Cilësinë e Ajrit

Vendosja në Tryezë e të gjitha Kartave në Lidhje me Cilësinë e Ajrit

Shkarko PDF
Nuk ka më vend për termocentrale me qymyr dhe industri ndotëse në Ballkanin Perëndimor

Nuk ka më vend për termocentrale me qymyr dhe industri ndotëse në Ballkanin Perëndimor

Shkarko PDF
Ekonomia Sociale si Drejtuesi Kryesor i Zhvillimit Ekonomik dhe Social në Ballkanin Perëndimor dhe Rajonin e Vishegradit

Ekonomia Sociale si Drejtuesi Kryesor i Zhvillimit Ekonomik dhe Social në Ballkanin Perëndimor dhe Rajonin e Vishegradit

Shkarko PDF
Më shumë ajër i ndotur, më pak fëmijë në Ballkanin Perëndimor

Më shumë ajër i ndotur, më pak fëmijë në Ballkanin Perëndimor

Shkarko PDF
Ndotja e Ajrit dhe Pasojat e saj në Nivelet e Vdekshmërisë dhe Shëndetin e Qytetarëve të Ballkanit Perëndimor

Ndotja e Ajrit dhe Pasojat e saj në Nivelet e Vdekshmërisë dhe Shëndetin e Qytetarëve të Ballkanit Perëndimor

Shkarko PDF