Balkan Green Foundation pjese e panelit mbi 'COVID-19 dhe Rimëkëmbja e Gjelbër Ekonomike'

01 shtator 2020

Brenda edicionit të tretë të Javës së Zhvillimit të Qëndrueshëm të Kosovës, mbajt një diskutim në panel mbi temën "COVID-19 dhe Rimëkëmbja e Gjelbër Ekonomike".

Të pranishëm në panel ishin zyrtarë nga qeveria, ekspertë ndërkombëtarë dhe shoqëria civile.

Diskutimi filloi me Visar Azemi, Drejtori Ekzekutiv i Ballkanit Green Foundation, i cili deklaroi se KSDW që nga fillimi ka mbledhur aktorë relevant nga qeveria dhe shoqëria civile për të punuar së bashku dhe të kthejnë vëmendjen tek axhenda e gjelbër për Kosovën.

Që rimëkëmbja të jetë e gjelbër, politikat mbështetëse duhet të vijë si nga qeveria qendrore ashtu edhe nga qeveria lokale. Nga ana tjetër, shoqëria civile duhet të vazhdojë të shtyjë për këto politika të cilat sigurojnë një rimëkëmbje të gjelbër dhe të qëndrueshme në Kosovë, pohoi z.Azemi gjatë diskutimit.

Gjatë diskutimit në panel mbi rimëkëmbjen e gjelbër nga pandemia COVID-19 , Alexandra Linden, Menaxhere e Projektit "Shërbime të Qëndrueshme Komunale" në GIZ Kosovë theksoi ndikimin që pandemia ka pasur jo vetëm financiarisht dhe ekonomikisht, por edhe në shëndet dhe mirëqenie.

“Tani është koha të përpiqemi së bashku me shtrirjen e gjerë të aktorëve, për të investuar në fonde që çojnë në një rimëkëmbje më të qëndrueshme të ekonomisë me krijimin e vendeve të punës dhe iniciativave në sektore të ekonomisë që punojnë drejt investimeve të gjelbra dhe të qëndrueshme,” Zonja Linden deklaroi gjatë diskutimit.

Ismail Hetemaj nga Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit dhe Learta Hollaj, Këshilltare për Zhvillim të Qëndrueshëm dhe Partneritete në Asamblenë e Kosovës morën pjesë në diskutimin në panel mbi rimëkëmbjen e gjelbër nga pandemia COVID-19.

Z.Hetemaj tha se qeveria ka krijuar korniza ligjore dhe strategji për sektorë të ndryshëm siç janë ndotja, ndryshimet klimatike, energjia, uji, biodiversiteti dhe mbeturinat. "Kornizat janë krijuar me ndihmën e partnerëve ndërkombëtarë dhe përfshijnë objektiva afatshkurtra dhe afatgjata," shtoi z. Hetemi.

Sidoqoftë, Z.Hetemi vuri në dukje sfidat me të cilat përballet ministria, të cilat lidhen kryesisht me zbatimin e planeve të veprimit.

Nga ana tjetër, znj. Hollaj, tregoi hapat që organi legjislativ i Kosovës po ndërmerr për të arritur qëllimet e ambientit dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Një veprim kryesor që kuvendi po ndërmerr janë vizitat me qytetarë në komuna të ndryshme nga kryetarja e kuvendit së bashku me komisionet si ai për zhvillimin ekonomik, ambientin dhe shëndetinë. Objektivi kryesor i këtyre takimeve është të kuptojnë shqetësimet dhe problemet që kanë qytetarët, si dhe të monitorojnë zbatimin e legjislacionit nga institucionet qeveritare.

Një veprim afatshkurtër që kuvendi po shtynë është aktivizimi i këshillit për zhvillim të qëndrueshëm i cili përqendrohet në zbatimin e agjendës 2030 për zhvillim të qëndrueshëm në Kosovë.

Për të parë diskutimin e plotë, shiko videon më poshtë:

https://www.facebook.com/KSDWeek/videos/2709243309330534