Ndikimi dhe potenciali i një instrumenti financimi – Roli i EUKI-it drejt tranzicionit të gjelbër

24 shtator 2022

Berlin, Gjermani - Më 20 shtator, Visar Azemi, Drejtor Ekzekutiv i Balkan Green Foundation (BGF) ishte pjesë e Konferencës “EUKI - European Climate Initiative Networking’. Eventi mblodhi liderë dhe aktivistë të klimës nga më shumë se 30 vende evropiane.

Paneli “Ndikimi dhe potenciali i një instrumenti financimi – roli i EUKI-së drejt tranzicionit të gjelbër” diskutoi rolin që EUKI duhet të luajë në vendet që marrin financim nga EUKI dhe shkëmbyen pikëpamje mbi krizën energjetike dhe çështje të tjera të reja që duhet të adresohen si komunitet.

Drejtori Ekzekutiv i BGF-it foli rreth ndikimit të rëndësishëm që ka pasur projekti i EUKI "Green Rural Deal" që nga zbatimi i tij në rajonet e përfshira. Visar shtoi: “Projekti përqendrohet në mbështetjen dhe fuqizimin e komunave në rajonet rurale në vendet e përmendura në bashkëpunim me bashkitë gjermane përmes ndërtimit të kapaciteteve lokale, mësimit nga kolegët dhe bashkë-krijimit të projekteve konkrete. Fakti që projekti synon rajonet rurale është unik në vete. Me “Greem Rural Deal ne duam të transpozojmë praktikat më të mira të Gjermanisë në rajonet e synuara. Ne sigurojmë qëndrueshmëri në këtë projekt, pasi lëmë një grep për një vazhdim të mundshëm të veprimit.”

Paneli përfundoi me panelistët që ndanë mendimet e tyre mbi "Tranzicionin Social si ndodhi e mundshme në EUKI". Visari përmendi se “Narativa e Axhendës së Gjelbër duhet të ndërtohet në komunitetet lokale (kjo narrativë u zhvendos drejt dekarbonizimit). Opinioni publik duhet të jetë me ju në këtë ndryshim. Kur ishte në diskutim siguria energjetike, projekti EUKI na vuri në dispozicion të komuniteteve lokale dhe qeverisë(ve). Ekspertët tanë gjermanë u dëshmuan atyre se siguria energjetike mund të arrihet me diversifikim”.

Projekti “Green Rural Deal - Strategjitë e Tranzicionit të Qëndrueshëm dhe të zgjuar për Komunat Rurale” mbështetet nga Ministria Federale për Mjedisin, Natyrën, Ruajtjen, Ndërtesat dhe Sigurinë Bërthamore dhe është një iniciativë ndërmjet Balkan Green Foundation, Wuppertal Institut për Klimë, Mjedisin dhe Energji, Germanwatch e.V, Shoqata Rajonale e Pushtetit Lokal të Maqedonisë Perëndimore dhe Fondacioni RES.