BGF pjesë e 'Kufiri i ardhshëm: Zhvillimi Njerëzor dhe Antropoceni' nga UNDP dhe Ambasada e Suedisë

01 shkurt 2021

Sot, 1 shkurt, shënoi fillimin e Raportit Global të Zhvillimit Njerëzor 2020, ‘Kufiri i ardhshëm: Zhvillimi Njerëzor dhe Antropoceni' nga UNDP dhe Ambasada e Suedise, ku Drejtori Ekzekutiv i Balkan Green Foundation, Visar Azemi, ishte një nga panelistët.

UNDP mblodhi përfaqësues nga shoqëria civile, parlamenti dhe grupi i Grupit të Gjelbër, Grupi i sipërmarrësve, me fjalime nga znj. Mirjana Spoljaric Egger - Ndihmëse Sekretare e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, Ndihmëse Administratore e UNDP-së dhe Drejtori i Byrosë Rajonale të UNDP-së për Evropa dhe CIS; Z. Muharrem Nitaj - Ministër i Ekonomisë dhe Mjedisit; H.E. Karin Hernmarck - Ambasadore, Ambasada Suedeze; Z. Ben Slay - Këshilltar i Lartë Ekonomik i UNDP-së Qeveria, Ambasada Suedeze.

Diskutimet u përqëndruan në zbërthimin e një mënyre se si njerëzimi mund të përshtatet në një mënyrë që përfshin trendet globale siç janë përparimet në teknologji si dhe sfidat globale duke përfshirë zhvillimin e pabarabartë, thellimin e pabarazive dhe ndryshimin e klimës. Pikat e diskutimit përqendrohen gjithashtu në mënyrën se si ne mund të sigurojmë mirëqenien e njerëzve dhe planetit në një mënyrë të drejtë, implikimet për Kosovën dhe rajonin dhe për mënyrën se si ne i qasemi qëndrueshmërisë në gjithçka që bëjmë.

Folësit theksuan sfidat me të cilat përballen, zhvillimin e politikave të lidhura, rëndësinë e investimeve të gjelbra dhe në mënyrë të bashkërenduar theksuan se si Covid-19 ka lënë një shenjë në jetën tonë, por theksuan se një rikuperim i ekuilibruar midis njerëzve dhe planetit duhet të jetë rruga e re përpara. Ata nënvizuan se bashkëpunimi i të gjithë aktorëve është i dobishëm për të çuar përpara çështjet brenda kësaj fushe.

Gjatë diskutimit që bashkoi akterë nga fusha të ndryshme, Z. Visar Azemi, identifikoi një numër sfidash me të cilat përballet Kosova në fushën e mjedisit, duke përfshirë boshllëqet e të dhënave për vendimmarrje dhe planifikim të informuar dhe theksoi nevojën për avancime në fushat e energjisë së gjelbër, ekonomisë rrethore dhe hap rrugën për zgjidhje për dëmtimin e mjedisit dhe presionet planetare.

Z. Azemi nënvizoi se rruga e re përpara duhet të ndërtohet mbi parimet e zhvillimit të qëndrueshëm, dhe ritheksoi që njerëzit dhe uzina vendosin paralelisht në përpjekjet e zhvillimit, në një mënyrë që katalizon ndryshimin dhe sjell një rimëkëmbje të qëndrueshme.

Zhvillimi i qëndrueshëm dhe hapja e rrugës së re në këtë drejtim nuk është përgjegjësi e një individi, por e të gjithëve ne si shoqëri dhe ne duhet të ndërmarrim hapa konkret pasi kemi një përgjegjësi ndaj brezave që do të vijnë.‘ shënoi Z. Azemi.

Që nga viti 1990, HDR ka frymëzuar njerëzit në qendër të zhvillimit dhe do të vazhdojë ta bëjë këtë në Antropocene. Ne si shoqeri duhet te punojme së bashku drejt një qëllimi të përbashkët dhe për të ndihmuar në përcjelljen dhe avancimin e kësaj axhende.