BGF pjesë e panelit mbi mbi suksesin dhe sfidat e Kosovës drejt zhvillimit të Planit të saj të parë Kombëtar të Energjisë dhe Klimës

09 tetor 2020

Balkan Green Foundation ishte pjesë e panelit të diskutimit mbi suksesin dhe sfidat e Kosovës drejt zhvillimit të Planit të saj të parë Kombëtar të Energjisë dhe Klimës (NECP), në kuadër të Javës së Zhvillimit të Qëndrueshëm të Kosovës. Eventi u mbajt nën moderimin e Menaxheres së Programeve dhe Operacioneve të Balkan Green Foundation, Rinora Gojani.

Paneli përfshiu përfaqësues nga fusha ekonomike, Ministria e Ekonomisë dhe Mjedisit, Parlamenti i Kosovës, Komuniteti i Energjisë dhe Balkan Green Foundation.

Axhenda perfshiu diskutime mbi sfidat e zhvillimit të NECP, rezultatet e NECP, kërkesat e zbatimit dhe ndikimin në tranzicionin e energjisë dhe harmonizimin e NECP me marrëveshjen e gjelbër.

Gjatë diskutimit, menaxheri i projektit në BGF, Besfort Kosova, zbuloi përvojën e angazhimit të shoqërisë civile në mbështetjen e institucioneve kombëtare në zhvillimin e dokumenteve të strategjisë dhe nivelin e bashkëpunimit dhe transparencës midis shoqërisë civile dhe institucioneve në këto procese. Ai shënoi "Ne mund të flasim sinqerisht në krahasim me format e tjera të drafteve dhe dokumenteve strategjike NCEP ishte më e  drejtpërdrejt perfshirese krahasuar me format e tjera të strategjive dhe dokumenteve kombëtare të dokumenteve dhe për ne është një detyrë që ta themi atë në mandatin tonë për të mbrojtur dhe për të mbrojtur interesin e shoqërisë dhe fatin e saj që ne gjithashtu kemi në këtë proces aktorë të jashtëm të cilët krijojnë terrenin që të jemi më tërheqës dhe më aktivë, për fat të keq ajo që ndodh shpesh në Kosovë që kur hartojmë dokumentet I do të thotë kur vendi harton dokumentet dhe strategjitë shoqëria civile është e angazhuar në një fazë të mëvonshme jo në fazën e hartimit dhe është shumë e rëndësishme që shoqëria civile të jetë e angazhuar në hartimin e fazës fillestare dhe kjo ndodhi me hartimin e NCEP dhe ne kishim mundësia konkretisht të japim shënimet dhe vërejtjet tona dhe gjithashtu propozimet dhe rekomandimet tona ”

Sidoqoftë, ai gjithashtu theksoi “Një sfidë që ne kemi vazhdimisht në organizatat e shoqërisë civile të Kosovës që ka të bëjë me ndërtimin e besimit dhe gjithashtu transparencën që qeveria dhe axhendat po ndryshojnë shpesh dhe situata e përgjithshme politike është e paqëndrueshme dhe politikat ndryshojnë shumë shpesh kështu që kjo është shumë sfiduese”.

Për të parë diskutimin e plotë, shikoni videon më poshtë:

https://www.facebook.com/KSDWeek/videos/764403887736696/