Balkan Green Foundation Zgjedhet si Struktura Lokale për WB6 Lab

05 maj 2020

Ballkani Perëndimor 5 maj 2020 - Zyra Rajonale e Bashkëpunimit Rinor (RYCO), GROUPE SOS Pulse, Rrjeti i Rinisë i Evropës Juglindore (SEEYN), Institut Francez dhe Zyra Rinore Franko-Gjermane (FGYO / OFAJ) njoftuan gjashtë strukturat e zgjedhura lokale për zbatimin e projektit WB6 Lab.

Balkan Green Foundation është përzgjedhur struktura lokale për Kosovën nga 45 aplikantët e Ballkanit Perëndimor. Si pjesë e këtij projekti, BGF do të kontribuojë në hapjen e hapësirave të reja të pajtimit për rininë e rajonit përmes sipërmarrjes sociale. Kjo do të arrihet përmes një programi mbështetës të përbërë nga një fazë ideimi dhe një fazë inkubacioni rajonal dhe do të ndihmojë në zhvillimin e 12 projekteve me ndikim në fazën e hershme.

Programi synon të lejojë udhëheqësit e rinj të projektit të zhvillojnë zgjidhje inovative për sfidat me të cilat përballen komunitetet e tyre dhe të pasurojnë ekosistemin rajonal të ndërmarrësisë sociale. Ky program i përkrahjes së ndërmarrësisë sociale do të zbatohet në dy cikle gjatë viteve 2020-2022.